Enduro Säännöt

SISU GPX Enduro Suunnistus                                 

Säännöt  /2021RKa


1. Navigoinnin reitin ohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kilpailijat läpäisevät erikoiskokeet kokonaan, eivät tee oikoteitä ja seuraavat reittipisteitä määrätyssä järjestyksessä. Kilpailijalla pitää olla GPS reitin tallennuslaite päällä koko erikoiskokeen ajan. Tallennuslaitteen GPX-jälki toimitetaan tuomarille, joka tarkastaa jäljestä reittipisteiden läpäisyn tarkkuuden, nopeusrajoitusten noudattamisen ja erikoiskokeen kokonaisajan.

Erikoiskokeen EK ”Start” lähtö tapahtuu kilpailijan käynnistäessä GPX-jäljen nauhoituksen ja lähdettävä liikkeelle start pisteeltä minuutin aikana, start ajan ylitys sakko 30 min. Erikoiskokeen maalissa ”Finish” aika on kilpailijan pysäyttäessä GPX-jäljen nauhoitus Finish-pisteessä.  EK:n kokonaisaika on Start-Finnish aikojen väli, joka voidaan myös tarkistaa kellonajoista, kameralla, tekstiviestillä tai muuten järjestäjän toimesta.
 

2. Ota huomioon: Kilpailuohjeessa tai pisteen nimessä ilmoitetun suuremman poikkeaman ylitys pisteestä EK-reitin ajossa voi johtua navigointilaitteen epätarkkuudesta ja eroa voi myös syntyä GPX-jäljen nauhoitus ja suunnististuslaitteen välillä. Varmistaakseen pisteen onnistuneen läpäisyn kilpailijan tulee lähestyä sitä mahdollisimman läheltä ja on hyvä pysähtyä sekä nauhoittaa ja suunnistaa samalla GPS-laitteella.  

Kilpailijoiden on noudatettava tarkasti määritettyä pistejärjestystä.  Esimerkiksi reittikirjan pistejärjestys pisteestä 1 pisteeseen 9. Kilpailijan GPX-jälki on seuraava:

 

Esimerkiksi edellä kilpailija saa:

 • Pisteet 1 ja 2 on suoritettu oikein.
 • Pisteitä 3 ei ole suoritettu, koska järjestystä on rikottu ja järjestystä ei palautettu.  
 • Pisteet 4 ja 5 ovat suoritettu oikein.
 •  Pisteet 6 ja 7 ovat suorittu oikein.  Huolimatta siitä, että miehistö kulki ensin pisteen 7 läpi, pisteen 6 ohituksen jälkeen he palasivat järjestykseen ja kulkivat uudelleen pisteen 7 läpi. 
 • Piste 8 on suoritettu oikein.  Tämä piste ohitetaan suurimmalla sallitulla poikkeamalla.  Tätä ei suositella, koska kilpailijoiden ja järjestäjien laitteilla saattaa olla oma tietojen epätarkkuus, ne voivat näyttää erilaisen poikkeaman ja johtaa aikarangaistukseen. 
 • Pistettä 9 ei ole suorittu oikein, koska sallitun poikkeaman ylittämisestä seuraa poikkeaman mukainen aikarangaistus.
 • Erikoiskokeen tulosaika on Lähdön ”Start” ja Maalin ”Finish” välinen aika lisättynä aikarangaistuksilla.
 • Maksimi poikkeaman ylitys pisteestä; aikasakko 1 min/metri, maksimi 30min. Myös suorittamaton pisteen aikasakko on 30 min. Poikkeama max 10m tai xx-m pisteen nimessä.
 • Ylinopeus; aikasakko 2 min/1 km/h, maksimi 40 min. Max nopeus xx-kmh merkitty pisteen nimessä ja voimassa seuraavaan pisteeseen.
 • Lähtö, maali tai muu sääntöjen rikkominen, aikasakko 30min.
 • Kilpailusuoritus hylätään, jos on epärehellinen tai aiheuttaa harmia ympäristölle tai turvallisuudelle!!!  

Pisteen nimi: EK-kirjaintunnus, Pisteen numero, Max poikkeama m, Nopeusrajoitus kmh,  Esim.  A 01 20m 30kmh