Regler 2017

Offroad orienterings regler 2017

Offroad-orientering är en typ av uthållighetstävling där man kör i varierande terräng och söker kontroller i tävlingsområdet med hjälp av gps-utrustning. Kontrollerna är poängsatta enligt svårighetsgrad, de som har samlat mest poäng inom utsatt tid vinner tävlingen

Allmänna regler

 • Alla deltagande fordon måste ha trafikförsäkring eller trafikförsäkring för terräng fordon.
 • Tävlingsområdet markeras på översiktskartan, det är förbjudet att överskrida området. Rutter för förflyttningar mellan områden måste vara märkta på kartan och de måste användas enligt instruktioner. Om området är begränsat med band, får man ej köra igenom dem eller försöka nå kontrollen från fel sida av linan (överträdelse leder till uteslutning från tävling). Man får vinscha under linorna ifall det inte är skillt förbjudet.
 • Anmälan är bindande,när tävlingsavgiften är betald inom utsatt tid. Efteranmälan är möjlig med höjd avgift. Vid avbokning betalas inte tävlingsavgiften tillbaka.
 • Ett ATV team består av 2 personer( I öppna klassen kan teamet bestå av 3 personer), som samlar poängen till teamet. En bil ska ha minst 2 personer och max antalet är enligt registerutdraget. I öppna klassen är max antalet 3 personer. I alla bilklasser måste det finnas ordentliga säten och säkerhetsbälten. Lagsammansättningen kan ändras vid behov under säsongen, men ej under tävlingen.
 • En 15-åring kan delta i tävlingen i ATV klass när andra chauffören är 18 år och tar ansvar över den minderåriga. En minderårig måste ha underskrivet medgivande av förmyndare. Endast pappersversion godkänns. Om det körs över vägar i tävlingen, måste den 18 år fyllda chauffören köra fordonen över vägen. Om fordonet hör till  T3-klass sk. traktor atv och den minderårige har T-kort, får han själv köra fordonet över vägen.
 • UTV och SBS(side by side atv) deltar i lilla klassen, då består teamet av 2 personer och ett fordon med utrustning.
 • Medpassagerare behöver ej vara 18 år. Om fordonet ursprungligen har fler än 2 säten, kan teamet bestå av så många medlemmar som det finns säten. (till ex. RZR 4)
 • Endast tävlare får åka I  tävlings fordonen, alla medpassagerare måste ha ordentliga säten och säkerhetsbälten. Max antalet passagerare kontrolleras ur registerutdraget.
 • Tävlingskontoret har dejour under hela tävlingen, I alla problemsituationer kontaktas tävlings- kontoret först, numret delas ut senast vid förarmötet. När ni anländer till tävlingsplatsen bör ni anmäla er till tävlingskontoret, där delas tävlingsmaterial och instruktioner ut angående tävlingen.

 

Poängräkning

Poängen för deltävling i alla klasser delas ut :

 

Placering

Poäng

1

25

2

20

3

16

4

13

5

11

6

10

7

9

8

8

9

7

10

6

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

 

 • Lopp under säsongen 2017: fem
 • De fyra bästa resultaten beaktas till teamets helhetspoäng.

Om poängen är lika i slutet av säsongen så avgör:

 • 1. Under säsongen körda  1. platser, 2.platser osv .
 • 2. Sista loppets resultat, näst sista  loppets osv.

 

Körning

 • Körning på allmän väg sker absolut enligt vägtrafiklagen
 • På grusvägar är hastighetsbegränsningen 50 km/h, vissa sträckor kan med trafikmärken även vara märkta med  lägre hastighetsbegränsning.
 • På belagda vägar är hastighetsbegränsningen 80 km/h, vissa sträckor kan med trafikmärken även vara märkta med lägre hastighetsbegränsning
 • Bälten måste användas då körning sker på vägar
 • Kraftlinjer får korsas, men körning längs linjen är förbjudet. Det är förbjudet att fästa vinschen i kraftledningsstolpar, ifall det inte skilt tillåts.
 • Telefonlinjer, oljerör, eller dylikt och järnvägar: enligt bestämmelser angående ellinjer
 • Vinschvajern får gå under eller över begränsade band, men inte fordonet
 • Utrustning måste vara ordentligt fastspänt i fordonet
 • Dubbla hjul, kättingar eller dylikt är förbjudna
 • All slags utomstående hjälp är förbjuden I tävlingen. Tävlarna får hjälpa varandra
 • Underhållet får ej hjälpa till med kontrollerna.
 • Tävlingsfordonet får bogseras endast av andra tävlingsfordon, ej av utomstående eller underhållsbilar.
 • Förflyttning med trailer under tävlingens gång är förbjuden även alla förflyttningar körs, berör ej öppna klassen. Förflyttning med trailer kan tillåtas skillt tävlingsvis.


Besiktning

 • Före tävlingen utförs besiktning av fordon och utrustning.
 • Trafikförsäkring eller försäkring för terrängfordon är obligatorisk i alla klasser.
 • I besiktningen måste man kunna förelägga alla i reglerna nämda specifikationer såsom personlig, fordons och teamspecifik utrustning, även bevis på giltig försäkring, när allt är bevisats vara i skick så får man lov att delta I tävlingen.
 • I besiktningen skall även tävlings specifika dokument presenteras
 • Fordonen får ej ha vätske- eller oljeläckage
 • ATV måste ha fäste för tävlingsnumret i mittlinjen av framaxeln (till ex. frampakethållaren/bagageracket). UTV/SBS fäste i mittlinje med fram och bakaxel (2 nummer i fordonet)
 • ATV,UTV/SBS får sina tävlingsnummer och fastsättningsvajrar av arrangören, paret har dem med sig hela säsongen.
 • Teamet måste ha en digikamera som de fotograferar kontrollerna med

Skillt förbjuden utrustning i alla klasser

 • Motorsåg
 • Yxa
 • Flyttbara ramper eller dylikt. UTV och bilar får ha ramper


Underhåll

 • Arrangören informerar var service får ske.
 • Teamet får ha skillt underhållsteam. Underhållsteamen får hjälpa varandra.
 • På tävlingsområdet är det huvudsakligen förbjudet att underhållsteamet utför service, ifall det inte beroende på tävlingens karaktär skillt beviljas, beslutet av underhållet på tävlingsområdet görs av tävlingsledningen


Kontroller

 • Kontrollkordinaterna är i form av : Grid:Lat/Lonhddd o mm.mmm´ och Datum: WGS84.
 • I tävlings officet finns usb-minnen med kontroll koordinaterna och gränser, de får kopieras till egen dator.
 •  Kontrollmärken är i storlek av A4 med kontrollnummer
 • Om man med avsikt lösgör eller förstör kontrollen, leder det till diskvalificering I tävlingen.
 • Om en lossnad eller förstörd kontroll måste man genast meddela till tävlingsofficet.
 • Med ATV och UTV verifieras kontrollen med att man kör fordonet tillräckligt nära så att andra av schaufförerna når kontrollen. Tävlarna får hjälpa varandra. Underhållet får inte hjälpa till med kontrollen.
 • Med bil verifieras kontrollen så att man vidrör bilen och kontrollen samtidigt för hand,  så att kontrollnumret och register- eller tävlingsnumret syns på fotot. Det är tillåtet att öppna en dörr för att underlätta.
 • Med ATV fotograferar den andra tävlaren, så att det TYDLIGT syns tävlingsnummer, kontrollnummer och åtminstone en del av fordonet. Det är förbjudet att hämta kontrollen ensam, straffet är att man blir utvisad från tävlingen. Körparet måste vara i omedelbar närhet av kontrollen. Ifall numren är otydliga så underkäns bilden.
 • Om tävlingsnumret lossnar, måste man omedelbart anmäla det till tävlings officet och agera enligt givna instruktioner.
 • Kontrollerna poängsätts enligt svårighetsgrad.
 • Möjliga kontroller med publik hämtas enligt givna instruktioner.
 • Det är förbjudet att fästa vinchen i träd eller annat där kontrollen är fastsatt

 Tävlingens gång

 • Ifall man avbryter tävlingen måste man genast anmäla tävlingsofficet
 • Vid olycksfall anmäler man till tävlingsofficet.
 • Vid olycksfall är tävlarna skyldiga att hjälpa medtävlare,tävlingen kan fortsätta först då situationen inte mera kräver hjälp. Tävlingsledningen kan enligt eget beslut se till godo för de tävlare som har hjälpt till vid olycksfallet.
 • Onödig skadegörelse och nedskräpning i naturen är förbjuden.
 • Det är förbjudet att tanka fordonet på rutten, om inte annat nämns.
 • Utomstående hjälp är förbjuden, hjälp av medtävlare är tillåtet.
 • Man får ej lämna allmänna vägar utanför märkta tävlingsområden. Om rutterna är märkta på givna kartor/kordinater så måste de absolut användas.
 • Det är förbjudet att lämna spåret enligt ovannämda fall
 • Det är förbjudet att köra i plantbestånd och levande träd får ej skadas, all skadegörelse av naturen måste undvikas.
 • Om hastighetsbegränsningar överskrids med 15 km/h eller mer diskvalificeras teamet omedelbart ur tävlingen
 • Om hastighetsbegränsningar överskrids med 10-14 km/h så straffas teamet med -500 poäng
 • Tävlingens jury har rätt att göra granskning av utrustning under tävlingens gång.
 • Givna instruktioner av tävlingens jury måste följas.
 • Om tävlare eller teamet grovt bryter mot givna instruktioner eller uppträder osportligt på rutten, så kan tävlarna uteslutas omedelbart ur tävlingen. Beslutet görs av tävlingsledningen.
 • Då tävlingen avslutats  så börjar 30min protesttid i tekniska frågor.
 • Protesten lämnas in skriftligen till tävlingsofficet inom 30 min protest-tid. Protest-tiden börjar då resultaten ges ut. Protesten kostar 50€. Om protesten skådas ogiltigt så lämnar avgiften till organisatören, i andra fall så betalas avgiften tillbaka till den som protesterat. 

Tävlingsklasser

 • Största tillåtna totalmassan i alla klasser är 3500kg. Om det inte tävlingsspecifikt tillåts större totalmassa
 • Lady-team tävlar alltid i lilla-klassen med bil (fastän däcken är over 33”)


ATV

Klassen körs parvis

 • En ATV hämtar kontrollen
 • ATV:na måste vara fyrhjulsdrivna
 • ATV måste vara fabrikstillverkad. fjädring och andra underädesdelar får modifieras.
 • UTV/SBS kör i lilla-klassen med bilarna
 • UTV/SBS utrustning lika som i bilar
 • hjulbredd och fälgstorlek är I fritt val, men dubbla hjul, dubbdäck, kedjor och andra halkskydd, även larvband är förbjudna .
 • Fordonet måste ha ordentlig hasplåt.
 • Flöten och andra flytande material får ej tillsättas I fordonet.

Fordonets utrustning:

 • Åtminstone en ATV skall ha vinsch.
 • I fordonet skall det finnas träd skyddslinor för fäste av vinsch i träd och de måste  användas.
 • Brandsläckare min 2kg. Släckare ska finnas i båda fordonen och de skall vara granskade eller nya.(granskningen får ej vara mer än 1 år gammalt)
 • Första hjälpen väska skall finnas i båda fordonen(användbara, ej till ex. mögliga)
 • Bogserlina
 • Om fordonet är registrerat I L7 eller T3 klassen, måste föraren ha körkort som tillåter det. Oregistrerat terrängfordon kan  köras utan körkort, men ifall man korsar vägar måste man ha B-kort.
 • Ludd tärningar, rävrumpor och annat rekommenderas starkt.

Som personlig utrustning måste man som minst ha:

 • Hjälmen måste vara E/DOT-godkänd, som hjälm rekommenderas cross eller integralhjälm
 • Rygg och bröstskydd.
 • Ordentliga skor (inte till ex. ”reino tofflor”)
 • Båda förarna skall ha en fungerande gsm telefon
 • Åtminstone andra föraren skall ha gps-utrustning

 

Obligatorisk utrustning för alla bilklasser.

 • Vinch/annat hjälpmedel att dra fordonet med (hand vinch).
 • Brandsläckare minst 2kg.
 • första hjälpen väska.
 • Fungerande mobiltelefon.
 • bogseringsfästen i fram och bakdelen av fordonet.
 • Skyddslinor för träd och bogserlina + 2 schacklar.
 • Hjälm är inte obligatorisk I bilar. I UTV/SBS är hjälm obligatorisk

Störtbågar

Störtbågar är inte obligatoriska, men det kan finnas kontroller med farlig terräng där man med  fordon utan störtbågar måste  använda sig av eget omdöme och försiktighet.

Störtbågar rekommenderas som utrustning.

Minimikrav på material i huvudbågen: 

 • Foglöst rör: yttre diameter 45 mm väggtjockleken 2,5 mm; eller
 • foglöst rör: yttre diameter 50 mm, väggtjockleken 2,0 mm eller 
 • fogat rör (”vattenledningsrör”): yttrediameter 45 mm, väggtjockleken 3,2 mm.
 • Huvudbågens böjar skall vara sakligt utförda, huvudbågen görs av ett rör utan förlängnings fogar, svetsade böjar får ej användas. Huvudbågen skall fästas så att de som sitter I framsätet lämnar helt framför bågen.

Materialkrav till övriga rörkonstruktioner i säkerhetsbågen:

 • Foglöst rör: yttrediameter 38 mm, väggtjockleken 2,5 mm; eller
 • foglöst rör: yttrediameter 40 mm, väggtjockleken 2,0 mm; eller 
 • fogat rör (”vattenledningsrör”): yttre diameter 38 mm, väggtjockleken 3,2 mm. 

Bilar i små klass

 • Bilen måste vara registrerad och besiktigad och ha en giltig trafikförsäkring. UTV/SBS kör i den här klassen
 • Max däck 33” (838mm). också UTV
 • UTV/SBS utan registernummer flyttas med trailer eller annat
 • Ludd tärningar, rävrumpor och annat rekommenderas starkt

Bilar i stora klassen

 • Bilen måste vara registrerad,  besiktigad och ha en trafikförsäkring.
 • Max däck 39,5”(1010mm) 
 • Ludd tärningar, rävrumpor och annat rekommenderas starkt

Öppna klassen

 • Klassen kan köras med bil,ATV eller UTV
 • Ett ATV-team kan bestå av 2 eller 3 personer.
 • Fritt val på däckstorlek
 • ATV hämtar kontrollerna som i ATV-klassen och bilarna som i bil-klassen
 • Förflyttningar görs med biltrailer, man kör inte med förflyttningstillstånd.
 • I ett bil-team får det vara max 3 personer. Alla måste ha ordentliga säten och säkerhetsbälten
 • Alla fordon måste ha trafikförsäkring eller trafikförsäkring för terrängfordon.
 • Luddtärningar, rävrumpor och annat rekommenderas starkt