Säännöt 2016

Offroad-suunnistus säännöt.

Offroad-suunnistus on luonteeltaan kestävyyskilpailu jossa ajetaan  vaihtelevassa maastossa etsien GPS-laitteen avulla rasteja kilpailualueelta. Rastit ovat pisteytetty vaativuus tason mukaan, eniten pisteitä annetussa ajassa kerännyt joukkue voittaa kilpailun.

Yleissäännöt

 • Kaikissa kilpailuun osallistuvissa ajoneuvoissa  tulee olla liikennevakuutus tai maastoliikennevakuutus.
 • Kilpailualue merkitään yleiskarttaan eikä siltä saa poistua. Kartasta tulee ilmetä "siirtymään" tarkoitetut reitit, kyseisiä reittejä tulee käyttää annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli alueella on siimoin merkittyjä alueita, ei siimojen läpi saa ajaa eikä rastia tavoittaa siiman väärältä puolelta (rikkeestä seuraa kilpailusta sulkeminen). Siiman alta saa vinssata, ellei toisin ole mainittu.
 • Ilmoittautuminen on sitova, kun kilpailumaksu on maksettu määräaikaan mennessä. Jälki-ilmoittautumiset ovat mahdollisia korotetulla osallistumismaksulla. Mikäli joutuu perumaan osallistumisen, osallistumismaksua ei palauteta.
 • Mönkijöillä tiimi sisältää kaksi henkilöä (avoimessa luokassa voi olla kolme henkeä), jotka keräävät pisteitä tiimille. Autoilla vähintään kaksi henkilöä. Maksimissaan rekisteriotteeseen merkitty henkilömäärä. Avoimessa luokassa maksimi on kolme henkeä. Kaikissa autoluokissa jokaiselle tulee olla autossa kunnon istuin ja turvavyöt. Tilanteen niin vaatiessa tiimin kokoonpanoa voi kauden aikana vaihtaa, mutta ei kesken kilpailun.
 • 15-vuotias voi osallistua kilpailuun mönkijöissä, kun toinen kuljettajista on 18-vuotias ja ottaa vastuun alaikäisestä. Alaikäisen tulee esittää allekirjoitettu holhoajan suostumus. Vain paperilla oleva hyväksytään. Mikäli kilpailun aikana ajetaan tien yli, ajaa parin vähintään 18 vuotias laitteet tien yli. Mikäli ajoneuvo on T3-luokkaan kuuluva, ns. traktorimönkijä ja alaikäisellä on T-kortti, saa hän itse ajaa tien yli. 
 • UTV:t ja SBS-laitteet (rinnakkain istuttavat mönkijät) osallistuvat Pro-luokkaan, jolloin joukkueessa tulee olla kaksi henkilöä, mutta yksi ajoneuvo varustein. Apukuljettajan ei tarvitse olla täysi-ikäinen.
 • Kilpa-autossa saavat olla mukana vain varsinaiset kilpailijat. Jokaiselle autossa mukana olevalle tulee olla kunnollinen istuin ja vyöt. HENKILÖMÄÄRÄ KATSOTAAN REKISTERIOTTEESTA.
 • Kilpailutoimistossa on päivystys koko kilpailun ajan ja kaikissa ongelmatilanteissa on ensin ilmoitettava kilpailutoimistoon, jonka numero annetaan viimeistään ajajakokouksessa. Kilpailupaikalle saavuttaessa on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa, mistä saadaan kilpailua koskevat tarkemmat ohjeet ja kilpailumateriaali.

 

Pistelasku

Osakilpailupisteitä jaetaan jokaisessa luokassa osakilpailuista seuraavasti:

Sijoitus

Pisteet

1 25
2 20
3 16
4 13
5 11
6 10
7 9
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1

 

 • Osakilpailuita on kaudella 2016 viisi.
 • Näistä neljä parasta tulosta huomioidaan joukkueen kokonaispisteisiin. 

Mikäli kauden lopussa on joukkueilla tasapisteet niin sijoituksen ratkaisee:

 • 1. Kauden aikana ajetut 1.sijat sitten 2.sijat jne.
 • 2. viimeisimmän osakilpailun tulos, toiseksi viimeisen osakilpailun jne.

Ajaminen

 • Yleisillä teillä tulee ehdottomasti noudattaa tieliikennelakia
 • Päällystämättömällä tiestöllä nopeusrajoitus korkeintaan 50 km/h, joillain tieosuuksilla on liikennemerkein voitu osoittaa pienempiäkin nopeusrajoituksia 
 • Päällystetyllä tiestöllä nopeusrajoitus korkeintaan 80 km/h, joillain tieosuuksilla on liikennemerkein voitu osoittaa pienempiäkin nopeusrajoituksia 
 • Tiellä ajettaessa on käytettävä turvavöitä 
 • Sähkölinjat saa alittaa, mutta niitä pitkin ei saa ajaa, eikä pylväistä saa vinssata, ellei toisin mainita. 
 • Puhelinlinjat, öljyputket tms. ja junaradat: kuten sähkölinjoja koskevat määräykset. 
 • Vinssin vaijeri saa mennä lippusiiman ali tai yli, mutta auto/mönkijä ei. 
 • Mukana olevat varusteet on kiinnitettävä hyvin autoon/mönkijään.
 • Paripyörät ja renkaisiin kiinnitettävät ketjut tms. ovat kiellettyjä 
 • Kaikenlainen kilpailun ulkopuolisen avun käyttö on kielletty. Kilpailijat saavat auttaa toisiaan.
 • Huolto ei saa auttaa rastien hakemisessa.
 • Kilpa-autoa tai mönkijää saa hinata vain toinen kilpa-auto tai mönkijä, ei siis huoltoautot eivätkä sivulliset.
 • Kilpailun aikana kilpa-autoja ei saa kuljettaa trailerilla, eli myös kaikki siirtymät ajetaan. Tämä ei koske Avointa luokkaa. Traileri siirto voidaan sallia erikseen kilpailukohtaisesti.


1 Katsastus

 • 1.1. Kilpailussa suoritetaan laite ja varustekatsastus ennen kilpailua.
 • 1.2. Liikennevakuutus tai maastoliikennevakuutus on pakollinen kaikissa luokissa.
 • 1.3. Katsastuksessa tulee pystyä esittämään kaikki säännöissä mainitut niin henkilökohtaiset, laitekohtaiset kun tiimi kohtaisetkin varusteet, myös todistus vakuutuksen voimassaolosta, kun kaikki on todistettavasti kunnossa, saa oikeuden osallistua kilpailuun.
 • 1.4. Katsastuksessa on esitettävä myös kilpailukohtaiset asiapaperit.
 • 1.5. Varusteet tulee olla hyvin kiinnitettynä laitteisiin.
 • 1.6. Ajoneuvoista ei saa vuotaa nesteitä eikä öljyä
 • 1.7. Mönkijöillä koneissa tulee olla kilpailunumeron kiinnityspiste etuakselin linjassa keskellä mönkijää (esim. etutavaratelineessä) 
 • 1.8. Mönkijöille kilpailunumero / numerolaatta sekä kiinnitys vaijeri tulevat järjestäjältä ja ne kulkevat parilla koko kauden mukana.
 • 1.9. Tiimeillä tulee olla digi-kamera jolla otetaan rastikuvat. 


2 Erikseen kaikissa luokissa kielletyt varusteet.

 • 2.1. Moottorisaha.
 • 2.2. Kirves.
 • 2.3. Siirrettävät ajorampit tms. UTV laitteilla ja autoilla rampit sallittu.


3 Huolto

 • 3.1. Kilpailun järjestäjä ohjeistaa missä huolletaan.
 • 3.2. Tiimillä saa olla huoltojoukkue erikseen. Kilpailijoiden huoltojoukkueet saavat auttaa toisiaan.
 • 3.3. Kilpailualueella huoltojoukkue ei pääsääntöisesti saa huoltaa koneita ellei kilpailun luonteesta johtuen sitä erikseen sallita, päätöksen huollon sallimisesta kilpailualueella tekee kilpailunjohto.


4 Rastit

 • 4.1. Rastikoordinaatit ilmoitetaan muodossa: Grid: Lat/Lon hddd°mm.mmm´ ja Datum: WGS 84 . 
 • 4.2. Kilpailutoimistossa on rastikoordinaatit sekä rajat muistitikulta kopioitavissa omalle tietokoneelle.
 • 4.3. Rastimerkintä on noin A4 kokoinen , missä on mustalla rastinumero.
 • 4.4. Rastimerkinnän tuottamuksellisesta irrottamisesta tai tuhoamisesta seuraa kilpailusta hylkääminen.
 • 4.5. Irronneesta rastimerkinnästä tulee heti ilmoittaa kilpailutoimistoon.
 • 4.6. Mönkijöillä rastilla käynti todennetaan viemällä ajoneuvo riittävän lähelle rastia, jotta toinen ajajista voi kilpailunumerolla (Luokassa Orginal) / numeroilla (Luokassa PRO) koskettaa rastimerkkiä. Pro-luokassa rastilla käynti todetaan yhtä aikaa. Kilpailijat saavat auttaa toisiaan. Huolto ei saa auttaa rastien hakemisessa.
 • 4.7 Autoilla rastilla käynti todennetaan ottamalla kuva autosta niin että kuvassa näkyy käsikosketus autoon sekä rastiin. Lisäksi tulee näkyä kilpailunumero tai rek.nro. Auton etuoven saa avata helpottaakseen rastin ottoa. Muita luukkuja ei saa avata/hyödyntää rastin ottamiseksi.
 • 4.8. Mönkijöillä toinen kilpailijoista ottaa yhden kuvan digitaalikameralla todisteeksi. Kuvasta on SELKEÄSTI nähtävä kilpailunumero (luokissa Orginal) / numerot (Luokassa PRO ja Avoin) ja rastinnumero ja ainakin osa mönkijää (luokissa Orginal ) / mönkijöitä (Luokassa PRO ja avoimen luokan mönkijät).Yksinään Rastilla käyminen on kiellettyä. Tästä rangaistaan kilpailusta sulkemisella. Ajoparin tulee olla rastin välittömässä läheisyydessä. Mikäli numeroista joku on tunnistamaton, on kuva hylätty.
 • 4.9. Kilpailunumeron irrotessa, on siitä välittömästi ilmoitettava kilpailutoimistoon ja toimittava saatujen ohjeiden mukaan.
 • 4.10. Rastit pisteytetään vaikeusasteen mukaan.
 • 4.11 Mahdolliset yleisörastit haetaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
 • 4.12 Rastipuusta / muusta mihin rasti on kiinnitetty vinssaaminen on kielletty.

 

5 Kilpailun kulku

 • 5.1. Kilpailun keskeyttämisestä tulee välittömästi ilmoittaa kilpailutoimistoon.
 • 5.2. Onnettomuudesta tulee ilmoittaa kilpailukeskukseen.
 • 5.3. Henkilö-onnettomuus tilanteessa on kilpailijoilla velvollisuus auttaa kanssakilpailijoita, kilpailua voi jatkaa vasta kun tilanne ei sitä enää vaadi. Kilpailun johto voi harkintansa mukaan antaa hyvitystä onnettomuudessa auttaneelle kilpailijaparille/pareille.
 • 5.4. Luonnon tarpeeton vahingoittaminen ja roskaaminen on kielletty.
 • 5.5. Laiteen tankkaaminen on reitillä kielletty, ellei toisin mainita.
 • 5.6. Ulkopuolisten apua ei saa käyttää, kanssakilpailijoiden apu on sallittu.
 • 5.7. Karttaan merkittyjen kilpailualueiden ulkopuolella ei saa poistua yleisiltä teiltä. Mikäli annettuihin karttoihin/ koordinaatein on merkitty käytettävä reitti, on sitä ehdottomasti käytettävä.
 • 5.8 Uralta poikkeaminen on kielletty edellä mainituissa tapauksissa
 • 5.9. Taimikoissa ei saa ajaa eikä eläviä puita saa vahingoittaa, kaikkea luonnon vahingoittamista on vältettävä.
 • 5.10. Nopeusrajoituksen ylittämisestä 15 km/h tai yli hylätään joukkue kilpailusta välittömästi.
 • 5.11. Nopeusrajoituksen ylittämisestä 10-14 km/h rangaistaan joukkuetta 500 pisteen menetyksellä
 • 5.12. Kilpailun tuomaristolla/toimitsijoilla on oikeus tehdä varustetarkastuksia kesken kilpailun.
 • 5.13. Kilpailun tuomariston/toimitsijoiden ohjeita on noudatettava.
 • 5.14. Kilpailijan tai joukkueen rikkoessa törkeästi sääntöjä tai heidän käyttäytyessä epäurheilijamaisesti reitillä, voidaan kilpailijapari sulkea kilpailusta välittömästi. Päätöksen tekee kilpailun johto.
 • 5.15. Kilpailun päätyttyä on 30 minuutin protestiaika teknisissä asioissa.
 • 5.16. Vastalauseet toimitetaan kirjallisena kilpailutoimistoon 30 minuutin protestiaikana. Protestiaika alkaa tulosten julkaisusta. Vastalause Maksaa 50€. Mikäli vastalause katsotaan aiheettomaksi maksu jää järjestäjälle, muulloin maksu palautetaa vastalauseen tekijälle.

 

Kilpailuluokat

 • Kaikissa luokissa ajoneuvon suurin kokonaismassa 3500kg. Mikäli ei kilpailukohtaisesti sallita suurempaa painoa.
 • Lady-tiimit aina pikku luokassa autoilla (vaikka olisi yli 33" renkaat). Mönkijöissä kokonaan naisista koostuvat tiimit ajavat Original -luokassa, vaikka kalusto olis pro tai avoimen-luokan.

 


6 Mönkijät original luokka

Luokka ajetaan parisuorituksena. 

 • 6.1 Toinen mönkijöistä hakee rastin
 • 6.2. Mönkijöiden tulee olla nelivetoisia.
 • 6.3. Mönkijän tulee olla ns. tehdastekoinen ja maksimi rengaskoko on 28”. Jousitusta ja muita alustan osia saa muuttaa.
 • 6.4. Renkaan leveys ja vannekoko on vapaita, mutta seuraavat apuvälineet ovat kiellettyjä: levikepyörät, nastat, ketjut, sekä muut liukuesteet mukaan lukien telat.
 • 6.5. Laitteessa tulee olla kunnollinen pohjapanssari.
 • 6.6. Kellukkeet ja kelluttavan materiaalin lisääminen laitteeseen on kielletty.

Laitteen varusteet:

 • 6.7. Vähintään toisessa laitteissa tulee olla vinssi. Mikäli on kaksi vinssiä/kone toinen sinetöidään katsastuksessa. 
 • 6.8. Laitteissa tulee olla puunsuojaliinat ja puita apuna käyttäessä vinssatessa on puunsuojaliinaa käytettävä.
 • 6.9. Jauhesammutin min 2kg. tulee olla molemmissa laitteissa, joka on tarkastettu tai uusi sammutin. (tarkastusleima ei saa olla yli vuotta vanhempi.)
 • 6.10. Ensiapulaukku molemmissa laitteissa (käyttökelpoinen ei esim. homeessa)
 • 6.11. Hinausköysi / -liina
 • 6.12. Jos ajoneuvo on rekisteröity L7 tai T3 luokkaan, tulee kuljettajalla olla ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Rekisteröimätöntä maastoajoneuvoa voi ajaa ilman korttia, kuitenkin niin, että tietä ylitettäessä pitää olla B-kortti.
 • 6.13 Lisäksi suositellaan karvanoppia tai muita somisteita.

Henkilökohtaisina varusteina tulee olla vähintään:

 • 6.14. Kypärän tulee olla E/DOT-hyväksytty Kypärän tulee olla ns. crossimallinen tai umpikypärä.
 • 6.15. Rinta- ja selkäpanssari. 
 • 6.16. Asianmukaiset kengät (esim. kumisaappaat käyvät ajokengistä, jos ne ovat tukevat ja pohjan kuviointi on riittävän karkea)
 • 6.17. Toimiva GSM puhelin molemmilla ajajilla
 • 6.18. Vähintään toisella kilpailijalla tulee olla GPS- navigointilaite
 • 6.19 Rastikuvan ottava kilpailija ei saa pitää rastinumeroa vaan toinen parista ottaa kuvan


7 Mönkijät pro luokka

Laiteen rakentelu on vapaata, huomioiden seuraavat erityispiirteet.

 • 7.1. Kummatkin mönkijät hakevat rastit yhtäaikaa
 • 7.2. Mönkijöiden tulee olla nelivetoisia.
 • 7.3. Renkaat saa vaihtaa ja isontaa, mutta ei levikepyöriä, ei nastoja, ei ketjuja eikä muita liukuesteitä eikä myöskään teloja
 • 7.4. Moottoria voi virittää.
 • 7.5 Laitteessa tulee olla kunnollinen pohjapanssari.
 • 7.6. Kellukkeet ja kelluttavan materiaalin lisääminen laiteeseen on kielletty.

Laitteen varusteet

 • 7.7. Molemmissa laitteissa tulee olla vinssi.
 • 7.8. Laitteissa tulee olla puunsuojaliinat ja puita apuna käyttäessä vinssatessa on puunsuojaliinaa käytettävä
 • 7.9. Jauhesammutin min 2kg. tulee olla molemmissa laitteissa, joka on tarkastettu tai uusi sammutin. (tarkastusleima ei saa olla yli vuotta vanhempi.)
 • 7.10. Ensiapulaukku molemmissa laitteissa (käyttökelpoinen ei esim. homeessa)
 • 7.11. Hinausköysi / -liina
 • 7.12 Jos ajoneuvo on rekisteröity L7 tai T3 luokkaan, tulee kuljettajalla olla ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Maastoajoneuvoa voi ajaa ilman korttia, kuitenkin niin, että tietä ylitettäessä pitää olla B-kortti.
 • 7.13. Lisäksi suositellaan karvanoppia tai muita somisteita.

Henkilökohtaisina varusteina tulee olla vähintään

 • 7.14. Kypärän tulee olla E/DOT-hyväksytty. Kypärän tulee olla ns. crossimallinen tai umpikypärä. Utv/Sbs laitteessa voi käyttää avokypärää.
 • 7.15. Rinta- ja selkäpanssari. 
 • 7.16. Asianmukaiset kengät (esim. kumisaappaat käyvät ajokengistä, jos ne ovat tukevat ja pohjan kuviointi on riittävän karkea)
 • 7.17. Toimiva GSM puhelin molemmilla ajajilla
 • 7.18. Vähintään toisella kilpailijalla tulee olla GPS- navigointilaite.

 

8 Kaikille autoluokille pakolliset varusteet.

 • 8.1 Vinssi / muu apuväline kiinni juuttuneen auton vetämiseen (ketjutalja) 
 • 8.2 Jauhesammutin, minimi 2kg.
 • 8.3 Ensiapulaukku.
 • 8.4 Toimiva gsm-puhelin.
 • 8.5 Hinauspisteet auton edessä ja takana.
 • 8.6 Puunsuojaliina ja hinausköysi / liina + 2 sakkelia.
 • 8.7 Kypärä ei ole pakollinen autoilla.

Turvakaaret

Turvakaaret eivät ole pakollisia, mutta mukana saattaa olla myös vaarallisia rasteja, joiden hakemiseen turvakaarettomalla ajoneuvolla on käytettävä omaa harkintaa ja varovaisuutta. Turvakaaret suositeltava lisävaruste.

Pääkaaren materiaalin vähimmäisvaatimukset: 

 • saumatonta putkea: ulkohalkaisija 45 mm, seinämävahvuus 2,5 mm; tai 
 • saumatonta putkea: ulkohalkaisija 50 mm, seinämävahvuus 2,0 mm; tai 
 • saumallista putkea (”vesijohtoputkea”): ulkohalkaisija 45 mm, seinämävahvuus 3,2 mm.
 • Pääkaaren mutkat on tehtävä asiallisesti taivuttamalla, pääkaari tulee tehdä yhdestä putkesta ilman liitoksia, hitsattuja mutkia ei saa käyttää. Pääkaari tulee sijoittaa siten, että etupenkillä istujat ovat kokonaan sen etupuolella.

Materiaalivaatimukset muille turvakehikon putkirakenteille: 

 • saumatonta putkea: ulkohalkaisija 38 mm, seinämävahvuus 2,5 mm; tai 
 • saumatonta putkea: ulkohalkaisija 40 mm, seinämävahvuus 2,0 mm; tai 
 • saumallista putkea (”vesijohtoputkea”): ulkohalkaisija 38 mm, seinämävahvuus 3,2 mm. 

9 Autot pikku luokka

 • 9.1 Auton tulee olla rekisteröity ja autossa tulee olla voimassa oleva katsastus sekä liikennevakuutus.
 • 9.2 Maksimi rengaskoko 33” (838mm)
 • 9.3 Lisäksi suositellaan karvanoppia tai muita somisteita.

10 Autot iso luokka

 • 10.1 Auton tulee olla rekisteröity ja autossa tulee olla voimassa oleva katsastus sekä liikennevakuutus.
 • 10.2 Maksimi rengaskoko 39,5”(1010mm) 
 • 10.3 Lisäksi suositellaan karvanoppia tai muita somisteita.

11 Avoin luokka

 • 11.1 Luokassa voi ajaa autolla tai mönkijöillä.
 • 11.2 Mönkijä tiimissä voi olla 2 tai 3 henkilöä.
 • 11.3 Rengaskoko vapaa
 • 11.4 Mönkijät hakevat rastin kuten Pro luokassa ja autot kuten muissakin autoluokissa.
 • 11.5 Luokassa on trailerisiirtoja. Ns. punakilvillä ei ajeta.
 • 11.6 Autoissa tiimin koko maks. kolme henkeä. Jokaisella tulee olla kunnollinen istuin ja turvavyöt.
 • 11.7 Jokaisessa ajoneuvossa tulee olla liikennevakuutus tai maastoliikennevakuutus.
 • 11.8 Lisäksi suositellaan karvanoppia tai muita somisteita.